Tuesday, June 25, 2013

Berkata Baik atau Lebih Baik Diam

Pilih yang mana terbaik untuk kita.

Daripada Abu Syuraih al- Khuza’ie RA bahawasanya Nabi SAW telah bersabda, “Sesiapa beriman dengan Allah dan Hari Kiamat maka hendaklah dia berbuat baik  kepada jiran tetangganya. Sesiapa beriman dengan Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia memuliakan tetamunya, sesiapa beriman dengan Allah dan hari  akhirat maka hendaklah dia bercakap yang baik ataupun diam.”

Sumber: Jakim

No comments:

Post a Comment